Sustainable Business Mälardalen
This text is replaced by a Flash header.
Väspa - Västmanland to Power Africa
Period
2015-08-06 - 2015-11-30


Projektet är en förstudie i syfte att att använda möjligheten med Power Africa ta fram förutsättningar och handlingsplan för att långsiktigt bygga en grupp
med små och mellanstora företag, företrädesvis från Västmanland, som tillsammans, i olika grupperingar, enskilt eller med ABB som huvudleverantör kan
verka på den globala energimarknaden med förnybara energilösningar.
Med detta på plats kan SusBiz lämna in ett anbud på det pilotcall som det svenska Power Africa programmet lanserar för Zambia i augusti 2015.
Mål
Ha identifierat 10-15 små och mellanstora Västmanländska företag med intresse för med att leverera hela eller dellösningar i förnybar energilösningar i
södra Afrika.
Att ur denna grupp få fram minst fem företag med förutsättningar för att kunna delta
Att i dessa företag ha definierat utvecklingsbehov för att kunna möta leverantörskraven i dessa systemleveranser.
Att i Zambia ha identifierat en plats och en elektrifieringslösning för en pilotinstallation. Arbetet sker tillsammans med REA (Rural electrification agency of
Zambia) vilka SusBiz har ett MOU med.
Via ASSET ha möjlighet att komplettera med företag så att vi kan få en komplett svensk systemlösning.
Tillsammans med ABB sätta samman ett anbud för en Västmanlandsbaserad systemlösning i det i augusti 2015 lanserade pilotcallet för Zambia.
This text is replaced by a Flash menu.
Övriga projekt
Air Quality Management Framework AQMF
(Period: 2017-05-16 - 2017-10-31)
The objective is to develop a national framework to define, measure and improve air quality in Botswana.
Läs mer >>
Soil and water purification in the Baltic sea region - Spiwats
(Period: 2013-08-01 - 2014-08-31)
Projektet syftar till att identifiera och utveckla projekt inom avfallshantering och biogasproduktion i Litauen och Polen.
Läs mer >>
information och stöd till svenska SME-företag om EU-program inom miljöteknikområdet
(Period: 2013-02-07 - 2013-12-31)
Ökad information och stöd till svenska små- och medelstora företag som vill delta i EU-program inom miljöteknikområdet
Läs mer >>
Hållbar landsbygdselektrifiering i Vietnam
(Period: 2013-02-07 - 2013-12-31)
Under vintern 2012/2013 genomförs en inledande förstudie riktad mot två öar i provinsen TràVinh i Mekongdeltat. Avsikten är att undersöka om förutsättningar finns för en hållbar elektrifiering.
Läs mer >>
Det hållbara slakteriet, Brukarros Meat Processors
(Period: 2013-01-25 - 2014-12-31)
Det hållbara slakteriet, Sustainable Abattoir, är ett pilotprojekt i södra Namibia. Syftet är att genom att röta slakteriavfallet producera metan som via en motor genererar elektricitet och värme. Rötresten blir gödsel.
Läs mer >>
1 2
© Rely i Mälardalen AB